3d mapping camera

Sky-filter Photo Filter-out Software

Kategorier: Tilbehør

D2pros, DG3pros, DG4pros
Returliste
Når vi planlægger flyveruten for en skrå fotograferingsopgave , for at indsamle teksturoplysningerne for bygningen ved kanten af ​​målområdet, er det normalt nødvendigt at udvide flyveområdet.
Men dette vil resultere i en masse billeder, som vi slet ikke har brug for, for i de udvidede flyveområder er der kun én ud af fem linsedata, der mod undersøgelsesområdet er gyldige.
Et stort antal ugyldige fotos vil resultere i en stigning i den endelige mængde data, hvilket vil reducere effektiviteten af ​​databehandlingen alvorligt og kan også forårsage fejl i beregningen af ​​lufttriangulering (AT).
Sky-filter-softwaren kan effektivt reducere ugyldige fotos med 20%~40%, reducere det samlede antal fotos med omkring 30% og forbedre effektiviteten af ​​databehandling med mere end 50%.

Tilbage